sâmbătă, 1 august 2015

Aproape ne-am iubit

Aproape te-am iubit şi m-ai iubit, aproape.
Aripi de fluturi, azi, ni-s unicul sărut
şi ne privim tăcuţi sub împietrite pleoape.
Eu te-am avut, aproape, şi-aproape m-ai avut.

Astăzi ne cresc în loc de plete flori,
în loc de lacrimi, ploaia ne destramă,
şi numai vântul mai înnoadă cu fiori
umbra de spaţiu ce ne-alungă şi ne cheamă.

Roată-mprejur ne-mbrăţişează marea
şi ni-s bătăi de inimă doar valurile ei.
Ne-am fi îmbrăţişat cu toată disperarea...
Departe-mi eşti, aproape iubitul meu de stei.

Soarele ne-nfierbântă, căldura lui perenă
e tandra mângâiere din care mi-ai lipsit.
Îmi eşti aproape veşnic şi-aproape-ţi sunt eternă,
încremeniţi în clipa când ne-am îndrăgostit.

Ne-or risipi cândva marea, îngheţul, vântul
şi, istoviţi de-aproape depărtarea noastră,
ne-om contopi deplin nisipul şi pământul
într-o iubire fără ţărmuri şi salmastră.
(2015)

Almost Love


I almost loved you and you loved me, almost.
Butterfly wings, today, are our only kiss.
We watch each other silent with eyes covered with frost.
I almost had you all, and me, you almost missed.

Today, instead of tresses, we grow flowers and grass,
instead of tears, rains melt us to slow decay,
and only the wind's whispers are able to trespass
the shadow of the space that calls and drives away.

The sea embraces us around, unaware
that our heart beat is it's waves alone.
We would've hold each other with all our despair ,
but you're away a whisper, my lover made of stone.

The sun is scalding us with never ending light,
the tender caress that I longed from you.
Frozen in almost love, eternal and so bright,
you're almost my forever, and I am almost, too.

We will be wasted someday by sea, by frost, by wind,
both tired of unending almost distance.
We'll melt our sand and earth, and almost twinned,
a love without shores we'll bring into existence.
(2020)

Ce alte gânduri a iscat această fotografie aflaţi de aici.

Niciun comentariu :

Trimiteți un comentariu